Numer:

XLVI/558/08

Data uchwalenia:

2008-06-11

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie.

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR CV/1063/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/534/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie.
pdf_logo
UCHWAŁA NR XCI/1210/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LV/534/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie.

Powrót