Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XC/870/97 UCHWAŁA NR XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1997-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIV/937/13 UCHWAŁA NR LXIV/937/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej po 1 stycznia 2013 roku.<<>>z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 31 marca 2013 r. 2013-01-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXVII/477/12 UCHWAŁA NR XXXVII/477/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/455/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zasad realizacji zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w latach 20122015 oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr CXIII/1153/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych). 2012-01-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIV/455/11 UCHWAŁA NR XXXIV/455/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zasad realizacji zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w latach 2012-2015 oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (tekst jednolity przyjęty Uchwałą Nr CXIII/1153/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych). 2011-12-21

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/1153/06 UCHWAŁA NR CXIII/1153/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 2006-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/1083/06 UCHWAŁA NR CVII/1083/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.>>>UWAGA>>>Sprostowanie do uchwały. 2006-04-26

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXV/308/04 UCHWAŁA NR XXXV/308/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. >>>UWAGA<<< Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w zakresie § 4 i § 6 uchwały 2004-01-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVII/1084/02 UCHWAŁA NR CXVII/1084/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 2002-07-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CVII/1017/02 UCHWAŁA NR CVII/1017/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. o zmianie uchwały Nr XCVIII/936/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniającej uchwałę Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 2002-04-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/936/02 UCHWAŁA NR XCVIII/936/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 2002-01-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXVI/192/99 UCHWAŁA NR XXVI/192/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. /wraz ze zmianami/ w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1999-07-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
V/43/98 UCHWAŁA NR V/43/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1998-12-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1065/98 UCHWAŁA NR CXIX/1065/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1998-06-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVI/903/97 UCHWAŁA NR XCVII/903/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1997-11-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIV/631/96 UCHWAŁA NR LXIV/631/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 1996 r. zmieniająca uchwałę Nr X/99/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1996-11-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXII/610/96 UCHWAŁA NR LXII/610/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 1996 r. zmieniająca uchwałę Nr X/99/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1996-10-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIV/482/96 UCHWAŁA NR LIV/482/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 1996 r. zmieniająca uchwałę Nr X/99/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1996-06-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLII/397/96 UCHWAŁA NR XLII/397/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 1996 r. zmieniająca uchwałę Nr X/99/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1996-02-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXI/317/95 UCHWAŁA NR XXXIII/317/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 1995 r. zmieniająca uchwałę Nr X/99/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1995-11-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXV/238/95 UCHWAŁA NR XXV/238/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 1995 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1995-07-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIV/156/95 UCHWAŁA NR XIV/156/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 1995 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/99/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1995-03-15

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
X/99/94 UCHWAŁA NR X/99/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa w zakresie organizowania realizacji i dofinansowywania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. 1994-12-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót