Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIX/1272/16 UCHWAŁA NR LIX/1272/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka'', oznaczonej numerem 18 (w zakresie punktów nr 4, 6, 7 oraz częściowo w zakresie punktów nr 2 i 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 581/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r. 2016-12-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Powrót