Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVI/1825/14 UCHWAŁA NR CXVI/1825/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF''. 2014-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIV/776/16 UCHWAŁA NR XLIV/776/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF'', oznaczonych numerami 8 i 9 (w zakresie wniesionego postulatu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF''. 2016-05-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIV/775/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF'', oznaczonych numerami 6, 7 i 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF''. 2016-05-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIII/764/16 UCHWAŁA NR XLIII/764/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF'', oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF?. 2016-05-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIII/763/16 UCHWAŁA NR XLIII/763/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF'', oznaczonej numerem 4 (w zakresie wniesionych postulatów nr I-III, V i VI) w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF'. 2016-05-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIII/762/16 UCHWAŁA NR XLIII/762/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF'', oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF''. 2016-05-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIII/761/16 UCHWAŁA NR XLIII/761/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF'', oznaczonej numerem 2 (w zakresie wniesionych postulatów nr 1-3 i 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF''. 2016-05-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIII/760/16 UCHWAŁA NR XLIII/760/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF'', oznaczonej numerem 1 (w zakresie wniesionego postulatu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 583/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - AWF''. 2016-05-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:42:55
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-11-15 08:44:04
JOANNA CHMURA
 Edycja
2010-11-15 08:43:55
JOANNA CHMURA
 Edycja
2009-03-12 14:07:04
MATYSZKOWICZ BARTŁOMIEJ - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2009-03-12 11:54:18
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja