Dokument archiwalny

Krzysztof Adamczyk - Rocznik '49, krakowianin, z wykształcenia jest doktorem nauk technicznych, studia na wydziale Automatyki Napędów i Urządzeń Przemysłowych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Studia podyplomowe na Akademii Górniczo Hutniczej
w Krakowie z zakresu sterowania systemów elektroenergetycznych oraz studia pedagogiczne z zakresu szkoły wyższej. Jako nauczyciel akademicki przepracował 24 lata. Od 1981 przynależność do NSZZ "Solidarność".

Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Rzeczoznawca SEP w zakresie instalacji
i urządzeń elektrycznych oraz techniki oświetleniowej.

Od 1994 r. działa w strukturach samorządu terytorialnego, jako radny II i III kadencji oraz jako wiceprezydent od 1997 r.

W II kadencji Przewodniczący Komisji Dzielnic i Inicjatyw Lokalnych. Działał również na rzecz lokalnych społeczności
w organizacjach: Komitecie Telefonizacji os. Opatkowice (1989-94), Komitecie Budowy Wodociągu os. Opatkowice (1991-94), Komitecie Budowy Kanalizacji Sanitarnej os. Opatkowice (1991 –1999)

Pomysłodawca i inicjator opracowania i wdrożenia w Krakowie systemu Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Założyciel Ruchu Inicjatyw Osiedlowych, którego celem jest promowanie rozwoju terenów peryferyjnych Krakowa.

Jako Wiceprezydent Miasta Krakowa w III kadencji był odpowiedzialny za: funkcjonowanie lokalnych służb komunalnych, transport miejski, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, inwestycje komunikacyjne, w tym strategiczne, przygotowywanie i realizację inwestycji miejskich, nadzorowanie programu gospodarki odpadami komunalnymi, lokalne inicjatywy inwestycyjne, lokalne inicjatywy mieszkaniowe, modernizację oświetlenia miasta.

Interesuje się malarstwem i literaturą, bardzo lubi wycieczki górskie.