Nieobowiązujący plan

NIEOBOWIĄZUJĄCA ZMIANA
miejscowego plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
dla obszaru przy ulicy SZCZEGÓW

Logo
 

Zmiana utraciła moc obowiązywania z dniem 23 maja 2014 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSOCICE"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia zmiany planu - 0,4 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXVIII/1095/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru przy ulicy Szczegów - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 190, poz. 2810 z dnia 7 września 2002 r.

Zmiana planu obowiązywała od 22 września 2002 r. do 22 maja 2014 r.


dokument pdf-tekst

TEKST ZMIANY PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK ZMIANY PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek

ZASADY UZBROJENIA TERENU
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP z uchwałą
z dnia 10 lipca 2002 r.

Miniatura


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez
b. PRACOWNIĘ URBANISTYCZNĄ WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA UMK

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip