Historia sporządzenia planu UJŚCIE WILGI Logo
 

Powierzchnia planu - 42 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W dniu 21 czerwca 2006 r. na sesji Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXIII/1127/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "UJŚCIE WILGI" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 415, poz. 2639 z dnia 17 lipca 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl) - weszła w życie w dniu 17 sierpnia 2006 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń    
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiPlan obejmuje obszar ograniczony - od północy terenami upraw ogrodniczych, kościelnymi, szkolnymi oraz zabudową mieszkaniową do ul. Komandosów, ulicą Ludwinowską do ujścia rz. Wilgi, od południowego-wschodu rzeką Wilgą, od południa linią biegnącą na południe, począwszy od wschodniej granicy posesji przy ul. Rozdroże 15a. Plan ten ma na celu zabezpieczenie rezerwy dla planowanego Kanału Krakowskiego oraz zaktywizowanie terenu wokół niego.

Plan sporządzany w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip