Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Miasto – Zarządzenia

  1. Zarządzenie Nr 328/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 2. Zarządzenie Nr 2535/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia


 3. Zarządzenie Nr 2422/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 1108/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 723/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu