Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru TRASA ZWIERZYNIECKA II

Logo
 

Powierzchnia planu - 73,4 ha
Jednostki ewidencyjne: Krowodrza i Podgórze
Dzielnice: V Krowodrza, VI Bronowice, VII Zwierzyniec i VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace prowadziło BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 25 czerwca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CX/1683/14 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TRASA ZWIERZYNIECKA II".

Miniatura
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje granicami projektowany ciąg komunikacyjny stanowiący element tzw. III Obwodnicy na odcinku od węzła z ul. Armii Krajowej do ul. Księcia Józefa jako tzw. Trasa Zwierzyniecka oraz od ul. Księcia Józefa do przeprawy przez Wisłę i Kanał Krakowski jako część tzw. Trasy Pychowickiej z kontynuacją w kierunku Trasy Łagiewnickiej. Ustalenia szczegółowe w planie miejscowym będą uwzględniać m.in. rozwiązania techniczne trasy tunelowej wraz ze strefą wlotu i wylotu tunelu, przedłużenie linii tramwajowej z Salwatora, a także oddziaływanie nowych elementów systemu komunikacyjnego na otoczenie".

Nie podjęto procedury sporządzania planu.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip