BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Warsztaty terapii zajęciowej

Celem rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej jest ogólny rozwój i poprawa sprawności uczestników, niezbędnej w aktywnym, samodzielnym życiu. Zadaniem warsztatów jest stopniowe usamodzielnianie podopiecznych – od nauki samodzielnego wykonywania codziennych czynności, poprzez samodzielność społeczną, do podjęcia zatrudnienia. Placówki proponują zajęcia manualne, intelektualne i rozrywkowe. Uczestnicy warsztatów objęci są pomocą psychologa i pedagoga, zapewniona jest również opieka medyczna. Absolwenci warsztatów zyskują szansę na zatrudnienie w zakładach aktywności zawodowej, zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy.

 


  • Publiczne

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej

ul. Łanowa 43 

30-725 Kraków

+48 (12) 296 8008

dpslanowa43@ceti.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Szpitalu Klinicznym im. dr

J. Babińskiego

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków

+ 48 (12) 652 4393

 

wtzbabinskiego@interia.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

ul. Cechowa 142

30-685, Kraków

 +48 (12) 653 7404

 wtzcechowa142@interia.pl