Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie.

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

76

w sprawie rozpoznania pism złożonych w terminie składania uwag do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” oraz w terminie składania uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

załącznik nr 1

 

2020-01-15

obowiązujące

w realizacji

 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY ZBIORCZEJ