Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie.

 

 

Numer

Tytuł

załączniki

Data podpisania

Status aktu

Stan realizacji

Zmienia

Uchyla

3038

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w 2019 r. na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, od Henniger Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Katowicka 41, prawa odrębnej własności lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, oznaczonego numerem 177 w budynku nr 4 przy ul. Wizjonerów w Krakowie, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującej działki nr 607/3, 607/4, 607/5, obręb 40, jedn. ewid. Krowodrza, z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka oraz powołania komisji odbioru.

 

2019-11-13

obowiązujące

w realizacji

 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY ZBIORCZEJ