Sporządzany plan Tonie - A-B Logo
 

Łączna powierzchnia planu - 30,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - A-B".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip


Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady MiastaFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Tonie - A-B" znajduje się w obszarze objętym Planem Generalnym Lotniska Kraków - Balice na lata 2016-2036, określającym kierunki jego rozwoju. Dla przedmiotowego obszaru, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1580) istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego: "Dla terenów objętych planem generalnym sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym - jest obowiązkowe (…)". Ponadto plan ten obejmuje teren, dla którego w dniu 10  października 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXIII/2956/18 w sprawie przystąpienia do porządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Stelmachów".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych