UCHWAŁY RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

8 kadencja - 2020 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XIX/2020 16-06-2020 XIX/209/2020 wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Rogalskiego uchwała  załącznik
XIX/2020 16-06-2020 XIX/208/2020 przedłużenia prawa użytkowania działek nr 213/10 i nr 213/12 obręb 9 Krowodrza położonych przy al. Kasztanowej 4a (pismo znak: GS-02.6845.2.2020.JP z dnia 21.05 2020 r.) uchwała
XIX/2020 16-06-2020 XIX/207/2020 nadania nazwy Skwer im. Olgi Jackowskiej – „Kory” skwerowi położonemu u zbiegu ulic Prusa i Fałata w Krakowie uchwała
XIX/2020 16-06-2020 XIX/206/2020 zakazu postoju na ul. Nietoperzy w Krakowie uchwała
XIX/2020 16-06-2020 XIX/205/2020 korekty Uchwały nr IV/35/2019 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany dotyczącej wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII” uchwała
XIX/2020 16-06-2020 XIX/204/2020 opinii do wniosku w ramach inicjatywy lokalnej pt. „Ratowanie Ogrodu na Salwatorze przed suszą 2020” uchwała
XIX/2020 16-06-2020 XIX/203/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020 uchwała
XVIII/2020 21-05-2020 XVIII/202/2020 powołania Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XVIII/2020 21-05-2020 XVIII/201/2020 wniosku o usunięcie „gniazda” do zbiórki selektywnej odpadów na al. Panieńskich Skał uchwała
XVIII/2020 21-05-2020 XVIII/200/2020 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2021 uchwała
XVIII/2020 21-05-2020 XVIII/199/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020 uchwała
XVIII/2020 21-05-2020 XVIII/198/2020 korekty Uchwały nr IX/102/2019 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletniego zadania bieżącego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2022 uchwała
XVIII/2020 21-05-2020 XVIII/197/2020 opinii do propozycji zmiany organizacji ruchu na al. Wędrowników uchwała
XVIII/2020 21-05-2020 XVIII/196/2020 korekty Uchwały nr XI/129/2019 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2021 uchwała
XVIII/2020 21-05-2020 XVIII/195/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020 uchwała
XVIII/2020 21-05-2020 XVIII/194/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020 uchwała
XVIII/2020 21-05-2020 XVIII/193/2020 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań za 2019 rok uchwała załącznik cz.1 załącznik cz. 2
XVII/2020 17-03-2020 XVII/192/2020

wyniesienia przejścia dla pieszych przez ul. Jodłową na wysokości sklepu SH „Jubilat”

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/191/2010

wniosku dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2022

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/190/2020

wniosku dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2021

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/189/2020

wniosku dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2021

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/188/2020

wniosku dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2021

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/187/2020

wniosku dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2022

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/186/2020

zmiany Uchwały nr IX/101/2019 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 9 lipca 2019 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/185/2020

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/184/2020

opinii dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica” (pismo znak: BP-02-3.6721.381.144.2020.JCI z 03.03.2020)

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/183/2020

wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy chodników na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/182/2020

przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/181/2020

opinii dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska - Hamernia” (pismo znak: BP-02-1.6721.380. 233.2020.ACZ z 02.03.2020)

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/180/2020

opinii dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morelowa” (pismo znak: BP-02-1.6721.379.65.2020.KPŁ z 28.02.2020)

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/179/2020

opinii dotyczącej zbycia działki nr 312/4, obr. 13, jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840. 2.18.2013 z 28.02.2020)

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/178/2010

wniosku dotyczącego projektu ogródka jordanowskiego przy ul. Księcia Józefa

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/177/2020

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/176/2020

wyboru członka Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/175/2020

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Dzielnicy VII Zwierzyniec

uchwała
XVII/2020 17-03-2020 XVII/174/2020

przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

uchwała
XVI/2020 18-02-2020 XVI/173/2020

wytycznych do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji przebudowy chodnika przy al. Kasztanowej

uchwała
XVI/2020 18-02-2020 XVI/172/2020

wniosku o wyznaczenie przejścia dla pieszych na al. Kasztanowej

uchwała
XVI/2020 18-02-2020 XVI/171/2020

opinii do dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do ul. Jodłowej”

uchwała
XV/2020 21-01-2020 XV/170/2020

wniosku o zachowanie obecnej organizacji ruchu na górnym odcinku ulicy Kamedulskiej

uchwała
XV/2020 21-01-2020 XV/169/2020

opinii do projektu dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Becka w Krakowie”

uchwała
XV/2020 21-01-2020 XV/168/2020

opinii do wniosku o wprowadzenie oznakowania B-36 (zakaz zatrzymywania się) w sąsiedztwie budynku przy ul. Księcia Józefa 357

uchwała
XV/2020 21-01-2020 XV/167/2020

powołania Przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

uchwała
XV/2020 21-01-2020 XV/166/2020 propozycji do planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2020 rok uchwała