Sprawozdania z realizacji programu "Bezpieczny Kraków"

 

  

Za rok 2018

 

Za rok 2017

 

Za rok 2016 [ pdf ]

 

Za rok 2015 [ pdf ]

 

Za rok 2014 [ pdf ]

 

Za rok 2013 [ pdf ]

 

za rok 2012 [ pdf ]

 

za rok 2011 [ pdf ]

 

za rok 2010 [ pdf ]

 

za rok 2009 [ pdf ]

 

za rok 2008 [ pdf ]

 

za rok 2007 [ pdf ]

 

za rok 2006 [ pdf ]

 

za rok 2005 [ pdf ]

 

za rok 2004 [ pdf ]

 

za rok 2003 [ pdf ]

 

za rok 2002 [ pdf ]

 

 

 

Bezpieczeństwo w Krakowie - raport z badań[pdf]

 

 

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie zostało zawarte w dniu 8 stycznia 2014 roku na czas nieokreślony pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem Jagiellońskim (treść porozumienia).

Porozumienie określa zasady w zakresie badania, analizowania, dokumentowania stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Krakowie, rekomendowania oraz doskonalenia działań mających na celu poprawę tego stanu, a także wymiany doświadczeń w tym przedmiocie. Postanowienia porozumienia realizuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zespół).