Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne rada gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy. Organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być utworzone przekazuje prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk.

 

W dniu 8 maja 2019r. podjęta została przez Radę Miasta Krakowa Uchwała Nr XV/292/19 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2019r.

 

W Uchwale określono sezon kąpielowy na rok 2019 na terenie Gminy Miejskiej Kraków w przedziale czasowym od dnia 1 czerwca do dnia 30 września oraz wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019r.

 

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo wodne Prezydent Miasta Krakowa prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk.

 

Wykaz kąpielisk

Karta kąpieliska Bagry Wielkie „Plaża Bagry”

Karta kąpieliska Brzegi II „Przystań Brzegi”

 

 

Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym winien realizować obowiązki wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Ustawa określa:

  1. warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych;
  2. podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zakres ich obowiązków i uprawnień, oraz zasady finansowania ich działalności;
  3. podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych;
  4. nadzór i kontrolę nad ratownictwem wodnym;
  5. zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, zwanego dalej "innym obiektem pływającym".