Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

 

W dniu 10 lipca 2019r. podjęta została przez Radę Miasta Krakowa Uchwała Nr XXI/417/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego

 

W Uchwale wyrażono zgodę na utworzenie w 2019 roku miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Przylasek Rusiecki na zbiorniku nr 1, działka nr 175/6 obr. 34 Nowa Huta oraz określono sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalne wykorzystywanego do kąpieli obejmujący okres od 1 sierpnia 2019r. do 30 sierpnia 2019r.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo wodne Prezydent Miasta Krakowa prowadzi i aktualizuje ewidencję miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

 

Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2019r.