Obowiązujący plan ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA Logo
 


UWAGA:

W dniu 20 kwietnia 2019 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utracił moc obowiązywania w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "MAŁE BŁONIA"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 57,8 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice: V Krowodrza i VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR XII/218/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r., poz. 2721.

Plan obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2019 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 27 marca 2019 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r., poz. 2721 - ogłoszenie uchwały Nr XII/218/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)
plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNdokument pdf-tekst


PROGNOZA oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do prognozy (ok. 9 MB)

dokument pdf-tekst


EKOFIZJOGRAFIA (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do ekofizjografii (ok. 8 MB)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu /
Stenogramy z dyskusji publicznych i sesji RMK dot. planu

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w PDF
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
"GARD" Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Łodzi

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip