BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest całodobową placówką udzielającą specjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnia 25 miejsc schronienia na okres do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach. W Ośrodku zapewniona jest pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna oraz pomoc pracownika socjalnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Prowadzone są grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, wsparcie grupowe dla dzieci, a także terapia indywidualna ukierunkowana na wsparcie osoby doświadczającej przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie.

 

Do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mogą zgłaszać się osoby doświadczające przemocy z terenu całego kraju. Nie jest wymagane żadne skierowanie, ani nie są w tym zakresie wymagane decyzje administracyjne.

Pomoc jest udzielana bezpłatnie.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

os. Krakowiaków 46

Kraków

+48 (12) 425 8170

oodp.krakowiakow@caritas.pl

 

http://www.krakowcaritas.pl/