Dokument archiwalny


CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO
– Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

  1. Zarządzenie Nr 76/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozpoznania pism złożonych w terminie składania uwag do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego" oraz w termine składania uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz pism (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 2803/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego" (Druk nr 703):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 2553/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 2552/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 5. Zarządzenie Nr 2017/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 184/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu


 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-20 14:53:58
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2020-02-07 14:32:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 08:15:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-01-17 09:45:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-30 10:12:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-10 13:50:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-08-07 15:02:40
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-08-07 15:01:15
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-05-16 14:44:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-05 13:59:35
TOMASZ GDULA
 Edycja