Nieodpłatna pomoc prawna teraz także dla drobnych przedsiębiorców

 

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, mogą teraz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

 

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z bezpłatnej pomocy prawnej związanej z prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą może skorzystać drobny przedsiębiorca. By uzyskać to wsparcie, przedsiębiorca musi skontaktować się z Infolinią i umówić termin porady, a następnie przesłać na wskazane poniżej adresy mailowe skany lub zdjęcia własnoręcznie podpisanego wniosku o udzielenie porady prawnej, który dostępny jest na stronie: DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja – telefonicznie od 16 marca

 

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Krakowie od 16 marca 2020 r., zamknięte są do odwołania.


Dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej został wdrożony system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu skorzystania z TELEFONICZNEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI, zaineresowana osoba proszona jest o kontakt z INFOLINIĄ pod numerem: 796 420 474


Jak skorzystać z TELEFONICZNEJ NIEDPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI?

  1. ustal termin porady telefonicznej dzwoniąc pod numer: 796 420 474 (rejestracja w godz. 9:30-17:00);
  2. podczas rozmowy telefonicznej wybierz punkt najbliżej Twojego miejsca zamieszkania;
  3. na jeden z wybranych poniżej adresów, prześlij skan lub zdjęcie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej:  
  1. czekaj na telefon z Punktu w wyznaczonej godzinie porady telefonicznej, UWAGA: prawnik będzie do Ciebie dzwonił tylko pod warunkiem przesłania ww. wniosku;
  2. możesz przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod numerem: 796 420 474, na adres e-mail: dorota.kwapisz@um.krakow.plbartlomiej.sulik@um.krakow.pl lub listownie na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon. Szczegółowe informacje pod numerem 796 420 474.

 

Wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - dostępny jest na stronie: DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.