UCHWAŁY RADY DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XIV/2019 17-12-2019 XIV/165/2019 wniosku o włączenie lokalizacji z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec do prowadzonego przez MPWiK S.A. w Krakowie programu inwestycyjnego pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej” uchwała
XIV/2019 17-12-2019 XIV/164/2019 opinii do wniosku o wprowadzenie oznakowania B-35 (zakaz postoju) obowiązującego na chodniku przy al. Panieńskich Skał (pismo znak: IR 02.7223.2122.2019) uchwała
XIV/2019 17-12-2019 XIV/163/2019 zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących utworzenia toru wyścigów konnych na Błoniach uchwała  załącznik
XIV/2019 17-12-2019 XIV/162/2019 opinii dotyczącej organizacji ruchu na ul. Kamedulskiej w Krakowie (pismo znak: IR-02.7223.3086.2019 z 11.12.2019) uchwała
XIV/2019 17-12-2019 XIV/161/2019 opinii dotyczącej zniesienia statusu pomnika przyrody na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: WS–07.6120.3.2019.KP z 24.10.2019) uchwała
XIV/2019 17-12-2019 XIV/160/2019 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec do wydawania opinii i występowania z wnioskami, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 Statutu Dzielnicy VII na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. uchwała
XIV/2019 17-12-2019 XIV/159/2019 opinii dotyczącej propozycji nazwania ronda na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: GD-8.6625.78.2019 z 02.12.2019) uchwała
XIV/2019 17-12-2019 XIV/158/2019 przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji przewodniczącej Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XIV/2019 17-12-2019 XIV/157/2019 zmiany w składzie Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XIV/2019 17-12-2019 XIV/156/2019 zmiany w składzie Komisji Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XIV/2019 17-12-2019 XIV/155/2019 postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Półwsie Zwierzynieckie” (pismo znak: BP-02-1.6721.385.4.2019.ABO z 12.11.2019) uchwała
XIV/2019 17-12-2019 XIV/154/2019 opinii do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego – budowy drogi pieszo-rowerowej od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (pismo znak: AU-02-6.6733.405.2019.JPL z 22.11.2019) uchwała
XIII/2019 19-11-2019 XIII/153/2019 opinii dotyczącej koncepcji wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Jesionowej uchwała
XIII/2019 19-11-2019 XIII/152/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ulicy Prusa w Krakowie (pismo znak ML-07.7123.790.2019.MS) uchwała
XIII/2019 19-11-2019 XIII/151/2019 przywrócenia ruchu jednokierunkowego na al. 3 Maja uchwała
XIII/2019 19-11-2019 XIII/150/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020 uchwała
XIII/2019 19-11-2019 XIII/149/2019 wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Tatarskiej uchwała
XIII/2019 19-11-2019 XIII/148/2019 opinii do projektu przyłącza energetycznego oświetlenia dla projektowanych nowych lamp oświetleniowych przy ul. Czajek uchwała
XIII/2019 19-11-2019 XIII/147/2019 opinii do projektu przyłącza energetycznego oświetlenia dla projektowanych nowych lamp oświetleniowych przy ul. Rogalskiego uchwała
XIII/2019 19-11-2019 XIII/146/2019 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 404/1/A, obręb 21 Krowodrza, położonej przy ul. Bielańskiej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.53.2018 z 25.10.2019) uchwała
XIII/2019 19-11-2019 XIII/145/2019 opinii dotyczącej propozycji usunięcia „gniazd” segregacji odpadów komunalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: EG.KS.4512.6.9.2019 z dnia 14.10.2019 r.) uchwała
XIII/2019 19-11-2019 XIII/144/2019 opinii dotyczącej ustanowienia pomników przyrody na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: WS–07.6120.3.2019.KP z dnia 24.10.2019 r.) uchwała
XII/2019 15-10-2019 XII/143/2019 korekty Uchwały nr IV/35/2019 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany dotyczącej wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII” uchwała
XII/2019 15-10-2019 XII/142/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
XII/2019 15-10-2019 XII/141/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
XII/2019 15-10-2019 XII/140/2019 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Salwatorskiej w Krakowie (pismo znak: AU-02-1.6730.2.633. 2019.LBI z 03.10.2019) uchwała
XII/2019 15-10-2019 XII/139/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Juliana Fałata w Krakowie (pismo znak ML-07.7123.745.2019.MS z 23.09.2019) uchwała
XII/2019 15-10-2019 XII/138/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Prusa w Krakowie (pismo znak ML-07.7123.720.2019.MS z 23.09.2019) uchwała
XII/2019 15-10-2019 XII/137/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza w Krakowie (pismo znak ML-07. 7123.718.2019.MS z 23.09.2019) uchwała
XII/2019 15-10-2019 XII/136/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Bolesława Komorowskiego w Krakowie (pismo znak ML-07.7123. 702.2019.AD z 17.09.2019) uchwała
XII/2019 15-10-2019 XII/135/2019 korekty Uchwały nr XXXIV/310/2017 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XII/2019 15-10-2019 XII/134/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
XI/2019 17-09-2019 XI/133/2019 opinii dotyczącej propozycji lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych (pismo znak: GK-02.720.4.43.2019 z 10.09.2019) uchwała
XI/2019 17-09-2019 XI/132/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
XI/2019 17-09-2019 XI/131/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020 uchwała
XI/2019 17-09-2019 XI/130/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
XI/2019 17-09-2019 XI/129/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2021 uchwała
XI/2019 17-09-2019 XI/128/2019 opinii do proponowanych zmian w dokumencie „Studium podstawowych tras rowerowych miasta Krakowa” w zakresie nowych przebiegów tras rowerowych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
XI/2019 17-09-2019 XI/127/2019 opinii do wprowadzenia zakazu postoju na ul. Emaus na odcinku od ul. Słonecznikowej do ul. Piastowskiej uchwała
XI/2019 17-09-2019 XI/126/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020 uchwała
XI/2019 17-09-2019 XI/125/2019 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 r. uchwała  załącznik
XI/2019 17-09-2019 XI/124/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
XI/2019 17-09-2019 XI/123/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2021 uchwała
XI/2019 17-09-2019 XI/122/2019 umieszczenia słupków na terenie zielonym w Parku Decjusza uchwała  załącznik
X/2019 27-08-2019 X/121/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
X/2019 27-08-2019 X/120/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
X/2019 27-08-2019 X/119/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2021 uchwała
X/2019 27-08-2019 X/118/2019 uwag do części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica - Sikornik” (pismo znak: BP-02.6721.285.453.2019.MAN z 05.08.2019) uchwała
X/2019 27-08-2019 X/117/2019 opinii dotyczącej zbycia działki nr 810, obręb 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Skalnej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.18.2013 z dnia 26.07.2019) uchwała
X/2019 27-08-2019 X/116/2019 opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Prusa w Krakowie na następny okres (pismo znak: ML-07.7123.617.2019.AP z 08.08.2019) uchwała
X/2019 27-08-2019 X/115/2019 opinii do projektu przebudowy ulicy Księcia Józefa w Krakowie (pismo znak: ARG/640.1/JG/2386/2019 z 19.08.2019) uchwała
X/2019 27-08-2019 X/114/2019 opinii do projektu przebudowy ulicy Morelowej w Krakowie (pismo znak: ARG/700.1/RS/2221/2019 z 06.08.2019) uchwała
X/2019 27-08-2019 X/113/2019 opinii do dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa uchwała
X/2019 27-08-2019 X/112/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ulicy Mirowskiej w Krakowie (pismo znak ML-07.7123.579.2019.AP z 25.07.2019) uchwała
X/2019 27-08-2019 X/111/2019 zgłoszenia zadań do miejskiego programu budowy chodników uchwała
X/2019 27-08-2019 X/110/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020 uchwała
X/2019 27-08-2019 X/109/2019 ujęcia zadań w budżecie Miasta Krakowa na 2020 r. uchwała
X/2019 27-08-2019 X/108/2019 wniosku o włączenie lokalizacji z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec do prowadzonego przez MPWiK S.A. w Krakowie programu inwestycyjnego pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej” uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/107/2019 opinii dla koncepcji montażu progu zwalniającego na ul. Kamedulskiej uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/106/2019 przystąpienia Dzielnicy VII Zwierzyniec do „grantów dzielnicowych” w ramach programu „Bezpieczny Kraków” uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/105/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2022 uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/104/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2021 uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/103/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2021 uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/102/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wieloletniego zadania bieżącego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2020-2022 uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/101/2019 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020 uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/100/2019 opinii do projektu budowlanego dla budowy chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa w Krakowie uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/99/2019 wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na odcinkach ul. Malczewskiego oraz Jodłowej i Starowolskiej uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/98/2019 opinii dla projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej i rozbudowy drogi przy ul. Kościuszki w Krakowie uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/97/2019 opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zwierzyniec – Księcia Józefa” (pismo znak: BP-03.6721.353.47.2019.PLI) uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/96/2019 postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica” (pismo znak: BP-02.6721.381.4.2019.ISZ) uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/95/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
IX/2019 09-07-2019 IX/94/2019 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wykupu przez Gminę Miejską Kraków działki przy ulicy Senatorskiej uchwała
VIII/2019 18-06-2019 VIII/93/2019 uregulowania stanu prawnego ulicy Bąkowskiego uchwała
VIII/2019 18-06-2019 VIII/92/2019 udziału w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” uchwała
VIII/2019 18-06-2019 VIII/91/2019 opinii dotyczącej zbycia działki nr 205/6, obręb 14 Krowodrza, położonej przy ul. Morawskiego w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.39.2018 z 22.05.2019) uchwała
VIII/2019 18-06-2019 VIII/90/2019 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 404/1/A, obręb 21 Krowodrza, położonej przy ul. Bielańskiej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.5.2018 z 17.05.2019) uchwała
VIII/2019 18-06-2019 VIII/89/2019 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Wyrobka w Krakowie (pismo znak: AU 02-7.6730.2.1122. 2016.MCU z 10.05.2019) uchwała
VIII/2019 18-06-2019 VIII/88/2019 postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakamycze” (pismo znak: BP-02.6721.382.4.2019.ARW z 31.05.2019) uchwała
VIII/2019 18-06-2019 VIII/87/2019 postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska - Hamernia” (pismo znak: BP-02.6721.380.6.2019.ABO z 22.05.2019) uchwała
VIII/2019 18-06-2019 VIII/86/2019 postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Podkamyk” (pismo znak: BP-03.6721.374.28.2019.EBO z 16.05.2019) uchwała
VIII/2019 18-06-2019 VIII/85/2019 postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morelowa” (pismo znak: BP-02.6721.379.4.2019.KPŁ z 20.05.2019) uchwała
VIII/2019 18-06-2019 VIII/84/2019 postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bielany” (pismo znak: BP-03.6721.373.20.2019.EKW z 14.05.2019) uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/83/2019 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2020 uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/82/2019 opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ul. Prusa w Krakowie na następny okres (pismo znak: ML-07.7123.322.2019.AJ z 07.05.2019) uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/81/2019 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII do wydawania opinii i występowania z wnioskami, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 Statutu Dzielnicy VII na okres od 22 maja do 31 grudnia 2019 r. uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/80/2019 nadania nazwy „Skwer im. Gustawa Holoubka” terenowi obejmującemu część działki gminnej nr 385/1, obr. 14 Krowodrza przy ul. Kraszewskiego w Krakowie uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/79/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/78/2019 zmiany w składzie Komisji Sportu Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/77/2019 zmiany w składzie Komisji Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/76/2019 opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu powierzchni dachu pomiędzy Bursą Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 a firmami Polkomtel i P4 Sp. z o.o. uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/75/2019 wprowadzenia zakazu postoju na poboczu ul. Olszanickiej na odcinku między skrzyżowaniami z ul. Becka i ul. Leśmiana uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/74/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/73/2019 korekty Uchwały nr XLVIII/436/2018 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 26.09.2018 r. w sprawie korekty Uchwały nr XXXIV/313/2017 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 11.07.2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i do Rady Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII Zwierzyniec do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/72/2019 korekty Uchwały nr V/55/2019 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/405/2018 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
VII/2019 21-05-2019 VII/71/2019 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Senatorskiej i ul. Komorowskiego w Krakowie (pismo znak: AU 02-7.6730.2.1127.2018.MCU z 23.04.2019) uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/70/2019 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/69/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/68/2019 montażu drewnianych słupków przy skarpie w rejonie przystanku „Zaskale” uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/67/2019 montażu drewnianych słupków przy ul. Skibowej po obu jej stronach na odcinku od ul. Jodłowej do mostku uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/66/2019 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Jesionowa – Romera” uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/65/2019 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Jesionowa – Pylna” uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/64/2019 zmiany nazwy przystanku autobusowego „Królowej Jadwigi” na „Jurowicza” uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/63/2019 wniosku o włączenie lokalizacji z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec do prowadzonego przez MPWiK S.A. w Krakowie programu inwestycyjnego pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej” uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/62/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ulicy Prusa w Krakowie (pismo znak: ML-10.7123.144.2019.AJ z dnia 07.03.2019) uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/61/2019 opinii dotyczącej zbycia działki nr 205/6, obr. 14 Krowodrza, położonej przy ul. Morawskiego w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.39.2018 z 06.03.2019) uchwała
VI/2019 16-04-2019 VI/60/2019 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań za 2018 rok uchwała  załącznik cz.1  załącznik cz.2
V/2019 19-03-2019 V/59/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
V/2019 19-03-2019 V/58/2019 wskazania możliwych lokalizacji parkingów na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
V/2019 19-03-2019 V/57/2019 zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów selektywnych z domów jednorodzinnych uchwała
V/2019 19-03-2019 V/56/2019 przyjęcia dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt 1) lit. c) Statutu Dzielnicy VII uchwała
V/2019 19-03-2019 V/55/2019 zmiany Uchwały nr XLVI/405/2018 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała  załącznik
IV/2019 19-02-2019 IV/54/2019 wniosków dotyczących planowanej inwestycji pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli tramwajowej Salwator” uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/53/2019 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec do pracy w Radzie Budżetu Obywatelskiego uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/52/2019 propozycji do planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2019 rok uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/51/2019 wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Półwsie Zwierzynieckie” uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/50/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/49/2019 przyjęcia dzielnicowego programu wspierania działalności miejskich placówek pomocy społecznej i zdrowia uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/48/2019 przyjęcia dzielnicowego programu wspierania działalności miejskich placówek sportu uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/47/2019 przyjęcia dzielnicowego programu wspierania działalności miejskich placówek kultury uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/46/2019 przyjęcia dzielnicowego programu wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/45/2019 przyjęcia dzielnicowego programu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/44/2019 przyjęcia dzielnicowego programu wspierania osób niepełnosprawnych uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/43/2019 wniosków i uwag dotyczących planowanej inwestycji Trasa Pychowicka i Trasa Zwierzyniecka (pismo znak: IZ.455.25.19.AM z 15.01.2019) uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/42/2019 kontroli jakości wody w Potoku Olszanickim uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/41/2019 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego przy ulicy Mirowskiej w Krakowie (pismo znak: ML-10.7123.1136.2018.AJ z dnia 22 stycznia 2019) uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/40/2019 opinii dotyczącej możliwości wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Nad Źródłem w Krakowie uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/39/2019 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 72 z firmą POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. (pismo znak: GS-02.6871. 2.4.2015.MG z 29.01.2019) uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/38/2019 opinii dotyczącej zbycia działki nr 237/6, obr. 17 Krowodrza, położonej przy ul. Smorawińskiego w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.46.2018 z 10.01.2019) uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/37/2019 powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/36/2019 powołania Zastępcy Przewodniczącej Komisji Kultury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/35/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany dotyczącej wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII” uchwała
IV/2019 19-02-2019 IV/34/2019 opinii dotyczącej montażu słupków blokujących w rejonie posesji przy ul. Królowej Jadwigi 91 ABC w Krakowie uchwala
III/2019 10-01-2019 III/33/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/32/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/31/2019 opinii dotyczącej koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Opracowanie koncepcji szlaku rekreacyjno-sportowego otaczającego Błonia Krakowskie wraz z opracowaniem kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszerzenia ul. na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie” uchwała
III/2019 10-01-2019 III/30/2019 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Na Lotnisko w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1076. 2018.LBI z dnia 19.12.2018 r.) uchwała
III/2019 10-01-2019 III/29/2019 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Księcia Józefa w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.376. 2018.RKB z dnia 24.12.2018 r.) uchwała
III/2019 10-01-2019 III/28/2019 opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Księcia Józefa w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1218. 2017.RKB z dnia 24.12.2018) uchwała
III/2019 10-01-2019 III/27/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/26/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/25/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/24/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/23/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/22/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/21/2019 powołania Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
III/2019 10-01-2019 III/20/2019 opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/1 obr. 18 Krowodrza przy al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa (pismo znak: GS-02.6844.2.25.2017.SG z dnia 31.10.2018 r.) uchwała
III/2019 10-01-2019 III/19/2019 opinii dotyczącej zbycia działki nr 234/1, obręb 51, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Majówny w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.36.2018 z dnia 18.12.2018) uchwała
II/2018 21-12-2018 II/18/2018 opinii do projektu budowlanego budowy miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej w Krakowie uchwała
II/2018 21-12-2018 II/17/2018 opinii dotyczącej zbycia działki nr 313/20, obręb 8 Krowodrza przy ul. Chełmskiej w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.43.2018 z 22.11.2018) uchwała
II/2018 21-12-2018 II/16/2018 upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy uchwała
II/2018 21-12-2018 II/15/2018 powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/14/2018 powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/13/2018 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/12/2018 powołania Komisji Zieleni Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/11/2018 powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/10/2018 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/9/2018 powołania Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/8/2018 powołania Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/7/2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/6/2018 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/5/2018 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/4/2018 wyboru członka Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/3/2018 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
II/2018 21-12-2018 II/2/2018 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała
I/2018 17-12-2018 I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała