UCHWAŁY RADY DZIELNICY I STARE MIASTO

8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XIII/2019 26-09-2019 XIII/191/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Dietla (ML-07.7123.559.2019.ES)

uchwała
XIII/2019 26-09-2019 XIII/190/2019 tytułu gazetki Dzielnicy I Stare Miasto   uchwala
XIII/2019 26-09-2019 XIII/189/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2019   uchwała
XIII/2019 26-09-2019 XIII/188/2019

wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy I Stare Miasto

uchwała
XIII/2019 26-09-2019 XIII/187/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Stefana Batorego

uchwała
XIII/2019 26-09-2019 XIII/186/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. św. Wawrzyńca

uchwała
XIII/2019 26-09-2019 XIII/185/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Józefa

uchwała
XIII/2019 26-09-2019 XIII/184/2019 opracowania i wdrożenia ławki parkowej z dzielonym siedziskiem  uchwała
XIII/2019 26-09-2019 XIII/183/2019 jakości imprez oraz targów odbywających się na Rynku Głównym  uchwała
XIII/2019 26-09-2019 XIII/182/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Kątowej 6  uchwała
XIII/2019 26-09-2019 XIII/181/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. św. Filipa 6  uchwała
XII/2019 29-08-2019 XII/180/2019 umieszczenia zadań remontowych w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020  uchwała
XII/2019 29-08-2019 XII/179/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2019

uchwała
XII/2019 29-08-2019 XII/178/2019

zmiany w składzie Komisji Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy I Stare Miasto

uchwała
XII/2019 29-08-2019 XII/177/2019

podziału środków finansowych na zadanie OU/ODF pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2020

uchwała
XII/2019 29-08-2019 XII/176/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-07.7123.597.2019.AP)

uchwała
XII/2019 29-08-2019 XII/175/2019 wykorzystania autobusów z napędem CNG w komunikacji miejskiej Krakowa  uchwała
XII/2019 29-08-2019 XII/174/2019

zróżnicowania opłat za wozokilometr w zależności od typu pojazdu, jego pojemności i ułatwień dla niepełnosprawnych

uchwała
XII/2019 29-08-2019 XII/173/2019 wyjaśnienia okoliczności użycia soli do likwidacji lodowiska na Placu Wolnica  uchwała
XII/2019 29-08-2019 XII/172/2019

niezwłocznego wprowadzenia zakazu poruszania się na hulajnogach elektrycznych na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto

uchwała
XII/2019 29-09-2019 XII/171/2019 poprowadzenia linii tramwajowej pod Wawelem   uchwała
XII/2019 29-08-2019 XII/170/2019 uzupełnienia składu Komisji Mieszkaniowej i Spraw Społecznych   uchwała
XII/2019 29-08-2019 XII/169/2019 uzupełnienia składu Komisji Kultury i Dziedzictwa Kulturowego   uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/168/2019 sprawie rewitalizacji budynku socjalnego przy ul. Wąskiej 4  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/167/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Augustiańskiej  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/166/2019 sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2020  uchwała  załącznik
XI/2019 04-07-2019 XI/165/2019 wniosku o wzmożone i szczególnie staranne kontrole w zakresie naruszeń przez lokale gastronomiczne i inne lokale usługowe prawa budowlanego i lokalnych przepisów w zakresie funkcjonowania systemu klimatyzacji i rozwiązań sanitarnych  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/164/2019 czytelnego oznaczenia miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/163/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Bonerowskiej 2/Librowszczyzny 5  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/162/2019 ustanowienia oznakowania poziomego i pionowego przejść dla pieszych w ciągu ulicy Paulińskiej  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/161/2019 zamontowania progów zwalniających na ulicy Augustiańskiej  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/160/2019 przywrócenia miejsc parkingowych ukośnych wzdłuż ul. Podzamcze od parkingu przed budynkiem Urzędu Skarbowego w stronę ul. Kanoniczej  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/159/2019 sprawie przedłużenia godzin otwarcia oddziałów muzealnych w okresie letnim  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/158/2019 upoważnienia Zarządu Dzielnicy I do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/157/2019 aktualizacji mapy publicznych toalet dostępnych na terenie Starego Miasta  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/156/2019 studni miejskich na Kazimierzu 

uchwała

XI/2019 04-07-2019 XI/155/2019 wyznaczenia bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. św. Gertrudy 12a  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/154/2019 wyznaczenia przystanku autobusowego linii zastępczej 752 na ulicy Dietla, na wysokości ulicy Orzeszkowej  uchwała
XI/2019 04-07-2019 XI/153/2019 wstąpienia pani Moniki Bieniek do składu osobowego Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
X/2019 27-06-2019 X/152/2019

wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Rady Dzielnicy I Stare Miasto

uchwała
X/2019 27-06-2019 X/151/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Retoryka

uchwała
X/2019 27-06-2019 X/150/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy Placu Wolnica (ML-07.7123.337.2019.ES)

uchwała
X/2019 27-06-2019 X/149/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Szlak (ML-07.7123.333.2019.ES)

uchwała
X/2019 27-06-2019 X/148/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-07.7123.275.2019.ES)

uchwała
X/2019 27-06-2019 X/147/2019

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2019

uchwała
X/2019 27-06-2019 X/146/2019

korekty podziału środków finansowych na zadanie OU/ODF pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2019

uchwała
X/2019 27-06-2019 X/145/2019 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy I Stare Miasto   uchwała
X/2019 27-06-2019 X/144/2019 wyjaśnienia stanu prawnego pustostanów przy ul. Bożego Ciała 8 i ul. Brzozowej 13  uchwała
X/2019 27-06-2019 X/143/2019 wniosku o wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn: Rewitalizacja Placu Słowiańskiego” w latach 2019-2020  uchwała
X/2019 27-06-2019 X/142/2019 podłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej  uchwała
X/2019 27-06-2019 X/141/2019 poparcia protestów mieszkańców dotyczących planowanej inwestycji przy ul. Łobzowskiej 41 i na działce nr 10 obr. 119 Śródmieście  uchwała
X/2019 27-06-2019 X/140/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz”  uchwała
X/2019 27-06-2019 X/139/2019 usunięcia kontenerów typu „dzwon” przeznaczonych do segregacji odpadów  uchwała
X/2019 27-06-2019 X/138/2019 wyznaczenia koordynatora projektu pn. „Granty dzielnicowe” w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 „Bezpieczny Kraków”  uchwała
X/2019 27-06-2019 X/137/2019 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Siennej 7  uchwała
X/2019 27-06-2019 X/136/2019 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Dietla 68  uchwała
X/2019 27-06-2019 X/135/2019

lokalizacji kasyna przy Placu Szczepańskim w Krakowie (wniosek Spółki Bookmacher Sp. z o.o.)

uchwała
X/2019 27-06-2019 X/134/2019

dostosowania przejścia na ulicy Karmelickiej (na wysokości Teatru Bagatela) do potrzeb osób niepełnosprawnych

uchwała
X/2019 27-06-2019 X/133/2019

możliwości zastosowania w szczególnie uzasadnionych przypadkach odstępstw od ograniczeń w korzystaniu z ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe

uchwała
IX/2019 21-05-2019 IX/132/2019 kampanii informującej o negatywnych skutkach dokarmiania ptaków na terenie zurbanizowanej części Krakowa  uchwała
IX/2019 21-05-2019 IX/131/2019 poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Sobieskiego-Batorego uchwała
IX/2019 21-05-2019 IX/130/2019 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych na ulicy Siemiradzkiego  uchwała
IX/2019 21-05-2019 IX/129/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Starowiślnej (ML-07.7123.194.2019.ES) uchwała
IX/2019 21-05-2019 IX/128/2019 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2020  uchwała
IX/2019 21-05-2019 IX/127/2019 przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 roku  uchwała  załącznik
IX/2019 21-05-2019 IX/126/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2019,  uchwała
IX/2019 21-05-2019 IX/125/2019 sprawie strefy płatnego parkowania  uchwała
IX/2019 21-05-2019 IX/124/2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowy Świat”  uchwała
IX/2019 21-05-2019 IX/123/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy Al. 29 Listopada  uchwała
IX/2019 21-05-2019 IX/122/2019 uregulowania stanu prawnego budynku Przedszkola Samorządowego Nr 45 przy ul. Piekarskiej w Krakowie uchwała
IX/2019 21-05-2019 IX/121/2019 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Szpitalnej 34  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/120/2019

ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Miodowej (ML-07.7123.248.2019.ES)

uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/119/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Żuławskiego (ML-10.7123.243.2019.ES)

uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/118/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Szlak (ML-10.7123.242.2019.ES)

uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/117/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Szlak (ML-10.7123.196.2019.ES)

uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/116/2019 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2019/2020  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/115/2019 rozszerzenia obowiązków kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/114/2019

poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy ul. Łobzowskiej

uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/113/2019

zapewnienia pieszym możliwości bezpiecznego przejścia przez Plac Wolnica, na czas wyznaczenia na nim parkingu

uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/112/2019 zmiany organizacji parkowania na Placu Wolnica  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/111/2019 remontu ulicy Krakowskiej uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/110/2019 montażu progów zwalniających na ul. Pędzichów  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/109/2019 ustalenia warunków zabudowy dla nadbudowy i przebudowy budynku wielorodzinnego przy ul. Librowszczyzna 7  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/108/2019

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wita Stwosza”

uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/107/2019 zmiany Uchwały Nr III/17/2019 Rady Dzielnicy I Stare Miasto z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/106/2019 zlokalizowania punktu Straży Miejskiej ds. obsługi mieszkańców w centrum Krakowa  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/105/2019 lokalizacji kasyna przy Placu Szczepańskim w Krakowie (wniosek Finkorp Sp. z o.o.)  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/104/2019 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Szpitalnej 38/LU4  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/103/2019 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Szpitalnej 38/LU1  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/102/2019 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Worcella 6 uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/101/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy Placu Wolnica

uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/100/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Szlak (ML-10.7123.174.2019.ES)

uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/99/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Librowszczyzna

uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/98/2019

objęcia patronatem wystawy czasowej Muzeum Krakowa pn. „Zwierzyniec zaprasza: Garbary”

uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/97/2019 objęcia patronatem wydarzenia pn. „Kiermasz Pogranicza Kultur”  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/96/2019 objęcia patronatem „II Świętojańskiego Jarmarku Smaku i Folkloru”   uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/95/2019 wykorzystania do nasadzeń gatunków rodzimych drzew  uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/94/2019

konkursu na projekt domowego kosza na śmieci dedykowanego do separacji odpadów typu „Bio”

uchwała
VII/2019 25-04-2019 VII/93/2019

przyjęcia programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek sportu”

uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/92/2019 zmiany Uchwały Nr XLVII/658/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2019  uchwała  załącznik
VI/2019 21-03-2019 VI/91/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy I Stare Miasto na rok 2019 uchwała  załącznik           
VI/2019 21-03-2019 VI/90/2019 rewitalizacji budynku socjalnego przy ul. Wąskiej 4   uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/89/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-10.7123.1108.2018.ES)   uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/88/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-10.7123.964.2018.ES)   uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/87/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Miodowej  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/86/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Szlak (znak: ML-10.7123.109.2019.ES)   uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/85/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Krupniczej (znak: ML-10.7123.10.2019.ES) uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/84/2019 budowy przedłużenia pasa autobusowo-tramwajowego na ul. Dietla w Krakowie  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/83/2019 wniosków dotyczących planowanej inwestycji pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli tramwajowej Salwator”  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/82/2019 dekoracji świątecznych Kazimierza  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/81/2019 w sprawie wprowadzenia zakazu dokarmiania ptaków  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/80/2019 wykonania tablic dla ścieżki historyczno-dydaktycznej krakowskiego Kazimierza uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/79/2019 przyjęcia programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek kultury  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/78/2019 przyjęcia programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/77/2019 przyjęcia programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/76/2019 uregulowania stanu prawnego budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Kopernika 16  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/75/2019 objęcia patronatem gry miejskiej „Skradzione meldunki”  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/74/2019 wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji Rady Dzielnicy I Stare Miasto,  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/73/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/72/2019 ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Szlak 73 A na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/71/2019 lokalizacji kasyna w Hotelu Grand przy ul. Sławkowskiej 5-7 uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/70/2019

lokalizacji kasyna przy Placu Szczepańskim w Krakowie

uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/69/2019 lokalizacji kasyna przy ul. Lubicz 4 w Krakowie (wniosek ZPR)  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/68/2019 lokalizacji kasyna przy ul. Lubicz 4 w Krakowie (wniosek Casino Sp. z o.o.  uchwała
VI/2019 21-03-2019 VI/67/2019 koncepcji zmiany organizacji ruchu w rejonie Placu Nowego uchwała
V/2019 21-02-2019 V/66/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/65/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Zyblikiewicza (ML-10.7123.37.2019.ES)   uchwała
V/2019 21-02-2019 V/64/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy Al. Słowackiego (ML-10.7123.17.2019.ES)   uchwała
V/2019 21-02-2019 V/63/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Szlak (ML-10.7123.7.2019.ES)  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/62/2019 utworzenia parkingów na terenie Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/61/2019 realizacji zadania budżetu obywatelskiego pn. „Zielony pochłaniacz smogu dla każdej dzielnicy”  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/60/2019 korekty podziału środków finansowych na zadanie OU/ODF pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2019  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/59/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-10.7123.1140.2018.ES  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/58/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łobzowskiej (ML-10.7123.1083.2018.ES)

uchwała
V/2019 21-02-2019 V/57/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łobzowskiej (ML-10.7123.1058.2018.ES)  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/56/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łobzowskiej (ML-10.7123.1030.2018.ES)

uchwała
V/2019 21-02-2019 V/55/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Bonerowskiej  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/54/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Mostowej  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/53/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. św. Wawrzyńca (ML-10.7123.988.2018.ES)

uchwała
V/2019 21-02-2019 V/52/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wąskiej (ML-10.7123.987.2018.ES)  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/51/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sobieskiego  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/50/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Józefa  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/49/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Augustiańskiej  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/48/2019 ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego przy ul. Szlak  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/47/2019 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Siemiradzkiego  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/46/2019

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. św. Wawrzyńca (ML-10.7123.16.2019.ES)

uchwała
V/2019 21-02-2019 V/45/2019 przedłużenia prawa użytkowania działki nr 414 obr.1 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy Rynku Głównym 14  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/44/2019 ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym przy ul. Worcella  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/43/2019 ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Szlak 71  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/42/2019 ustalenia warunków zabudowy dla nadbudowy i przebudowy budynku wielorodzinnego przy ul. Librowszczyzna 7  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/41/2019 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Czarnowiejskiej  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/40/2019 ustalenia warunków zabudowy dla budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym przy ul. Basztowej  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/39/2019 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy Al. 29 Listopada 9,  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/38/2019 urządzenia wielopokoleniowego skweru rodzinnego na działce nr 112/9 obr 14 Śródmieście stanowiącej część Parku Miejskiego Bulwary Wisły  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/37/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o rozważenie wprowadzenia rekompensat dla posiadaczy biletów okresowych za jazdę w dni tak zwanej „bezpłatnej komunikacji  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/36/2019 objęcia patronatem jubileuszu 60-lecia Samorządowego Przedszkola Nr 45 im. Kubusia Puchatka przy ul. Piekarskiej 14  uchwała
V/2019 21-02-2019 V/35/2019 społecznego projektu zagospodarowania chodników i ulic na Placu Nowym  uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/34/2019 wskazania kandydatki do udziału w pracach Krakowskiego Forum Turystycznego  uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/33/2019 wskazania reprezentantki Rady Dzielnicy I Stare Miasto do udziału w pracach Rady Budżetu Obywatelskiego  uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/32/2019 wyboru przewodniczącej Komisji Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy I Stare Miasto uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/31/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy I Stare Miasto uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/30/2019 wyboru przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Rady Dzielnicy I Stare Miasto uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/29/2019 wyboru przewodniczącej Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy I Stare Miasto uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/28/2019 wyboru przewodniczącej Komisji Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy I Stare Miasto uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/27/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy I Stare Miasto uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/26/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy I Stare Miasto uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/25/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/24/2019 wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Zabytków i Środowiska Rady Dzielnicy I Stare Miasto,  uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/23/2019 wyboru przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/22/2019 korekty podziału środków finansowych na zadanie OU/ODF pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2019  uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/21/2019 upoważnienia Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto do wyboru przedstawicieli Dzielnicy w celu wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
IV/2019 12-02-2019 IV/20/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o powołanie zespołu opiniodawczo-doradczego w celu opracowania planu działań w sprawie Galerii Bunkier Sztuki uchwała
III/2019 28-01-2019 III/19/2019 delegowania członka Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/18/2019 sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Zabytków Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/17/2019 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/16/2019 powołania Komisji Mieszkaniowej i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwala
III/2019 28-01-2019 III/15/2019 powołania Komisji Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/14/2019 powołania Komisji Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/13/2019 powołania Komisji Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/12/2019 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/11/2019 powołania Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/10/2019 powołania Komisji Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/9/2019 powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/8/2019 powołania Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/7/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/6/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/5/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto  uchwała
III/2019 28-01-2019 III/4/2019 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto uchwała
III/2019 28-01-2019 III/3/2019 ustalenia liczby członków Zarządu  Dzielnicy I Stare Miasto uchwała
II/2019

15-01-2019

II/2/2019 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy I Stare Miasto uchwała
II/2019 15-01-2019 II/1/2018 delegowania członków Rady Dzielnicy I Stare Miasto uchwała