Druk uchwalony nr 2761 (VII kadencja)

Druk nr 2761
2761 -   PDF  

Rozwiązanie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4 i likwidacji wchodzących w jego skład Branżowej Szkoły I stopnia nr 24 w Krakowie, Technikum Ekonomicznego i Elektronicznego nr 23 w Krakowie oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/

Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2018-03-23
Projekt doręczony - 2018-03-23
II czytanie - 2018-04-11
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2018-04-10  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: