Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/2581/18 UCHWAŁA NR XCIX/2581/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4 i likwidacji wchodzących w jego skład Branżowej Szkoły I stopnia nr 24 w Krakowie, Technikum Ekonomicznego i Elektronicznego nr 23 w Krakowie oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9 w Krakowie. 2018-04-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Projekt uchwały – ścieżka legislacyjna
 

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVI/1822/14 UCHWAŁA NR CXVI/1822/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Rajskiej''. 2014-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót