Druk uchwalony nr 2664 (VII kadencja)

Druk nr 2664
2664 -   DOC  
2664 -   PDF  
2664_Aktualizacja MPRK -   PDF  
2664_Załącznik 1_wyniki_konsultacji 2016.pdf -   PDF  
2664_Załącznik 2_Instrukcja_wnioskodawcy.pdf -   PDF  
2664_Załącznik 3_projekty-podstawowe_8.02.2018.pdf -   PDF  
2664_Załącznik 4_Projekty_komplementarne_8.02.2018.pdf -   PDF  

Zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jacek WoŹniak/

Pozytywna opinia prawna - Łukasz Herman
Data wpływu - 2018-02-13
Projekt doręczony - 2018-02-14
II czytanie - 2018-02-28
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza Opinia: Pozytywna 2018-02-28  PDF  
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2018-02-26  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2018-02-27  PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2018-02-27  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2018-02-26  PDF  
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2018-02-27  PDF  
Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-02-26  PDF  
Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2018-02-28  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: