Druk uchwalony nr 1055 (VII kadencja)

Druk nr 1055
1055 -   PDF  
1055_zał.2_do_Zarz_PMK -   PDF  
1055_zał.3_do_Zarz_PMK -   PDF  
1055_zał.4_do_Zarz-PMK -   PDF  
1055_zał_graf -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/

Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2016-07-12
Projekt doręczony - 2016-07-13
I czytanie - 2016-08-31
II czytanie - 2016-09-14
Termin wprowadzania autopoprawek - 2016-09-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2016-09-13
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2016-08-29  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: G. STAWOWY  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: