Sesja numer LII  (14 Wrzesień 2016)


Posiedzenie nr 1  (14 Wrzesień 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bagry" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1037


5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1038


6. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 10397. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1055


8. Przyjęcie Programu "Otwarty Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1041


9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży udziału 18/1000 cz. w nieruchomości gruntowej, związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Aneta Kargul - inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] w budynku położonym przy ul. Nad Sudołem 24 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1020


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 53 położonym przy ulicy Prądnickiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1056


11. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 33% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1058


12. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 91 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 19% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1059


13. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Ujejskiego 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 50% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1060


14. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 131 usytuowanego w budynku przy ul. Elsnera 24 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 66% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1061


15. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 1 na os. Szklane Domy w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1066


16. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 późn. zm.); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 5 położonym przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1067


17. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym przy ul. Tetmajera. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1069


18. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 16 przy ulicy Teligi w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1072


19. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 77% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1073


20. Przyjęcie Programu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1070


21. Wprowadzenie opłaty prolongacyjnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1063


22. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1065


23. Przyjęcie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016 - 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1068


24. Nadanie nazwy parku i przyjęcia regulaminu parku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1074


25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 756, 801, 851, 854, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1083


26. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1084


27. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1085


28. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia nowego parku miejskiego Bulwary Białuchy / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1096


29. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ogród Kombatantów" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1097


30. Skarga na działanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1098


31. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801 i 854 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1106


32. Zmiana uchwały nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 1099


33. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Łuczanowickiej i Wadowskiej" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1113


34. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli Dywizjonu 303 i 2-go Pułku Lotniczego - "Czyżyny - osiedla Dywizjony 303, 2-go Pułku Lotniczego" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1112


35. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 754, 801, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1107


36. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 756, zmniejszenia planu dochodów w dziale 851 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 851, 852, 853, 900, 921, 925 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1108


37. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1109


38. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku przy ul. Salwatorskiej 13 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 71% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1079


39. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku na os. Górali 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 77% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1080


40. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 11, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1081


41. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 10, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1087


42. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonego Nr 12, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1088


43. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi przy ul. Ułanów Nr 21 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1089


44. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jana Nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1090


45. Zmiana w składzie Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 1114


46. Zmiana w składzie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 1115


47. Zmiana w składzie Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 1116


48. Zmiana w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 1117


49. Oświadczenia, komunikaty.


50. Zamknięcie sesji.