Druk uchwalony nr 632 (VII kadencja)

Druk nr 632
0632 -   DOC  
0632 -   PDF  

Określenie kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/

Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2015-12-08
Projekt doręczony - 2015-12-09
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2015-12-15  PDF  

Powiązane strony w BIP:

Uchwała podjęta: