Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów archiwalnych

Powrót do aktualnie publikowanych ogłoszeń i komunikatów na stronie Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w BIP MK

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej - Archiwum kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-01-10 OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łokietka w Krakowie, na działkach o numerach: 242/36, 242/35, 242/24, obr. 45, j. ewid. Krowodrza”