BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów archiwalnych

Powrót do aktualnie publikowanych ogłoszeń i komunikatów na stronie Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Dróg Miasta Krakowa w BIP MK

Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Archiwum kanał rss

Metka i dziennik zmian2014-05-16 Informacja PMK dot. ul. Siewnej

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa -zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. :

"Rozbudowa ulicy Siewnej w Krakowie na odcinku od Al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna, ze skrzyżowaniem: Bociana - Jabłonna włącznie"

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres :

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

 

Metka i dziennik zmian2014-05-09 Konsultacje Psie Wybiego 2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. lokalizacji nowych wybiegów dla psów na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Metka i dziennik zmian2014-05-09 test
Metka i dziennik zmian2014-03-17 Komunikaty ZIKiT