Sporządzana zmiana planu BRONOWICE - STELMACHÓW Logo
 

Powierzchnia planu - 1,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem zmiany planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 października 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXIII/2956/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - STELMACHÓW".

Obszary i granice planu
Mapa z obszarami i granicami planu


Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Stelmachów" ma na celu korektę wskaźników zabudowy, które zostały zapisane w obecnie obowiązującym planie miejscowym (Odnośnik do obowiązującego planu). Przedmiotowa zmiana stworzy warunki do rozwoju dla budynku oświaty, co po wykonaniu dopuszczonych robót budowlanych powinno wpłynąć na poprawę warunków nauki w tym miejscu.


Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych