Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONA OD SPORZĄDZENIA ZMIANA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru BRONOWICE - STELMACHÓW

Logo
 

Powierzchnia planu - 1,3 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadzone były przez
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 23 października 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXVII/614/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - A-B" (Odnośnik do strony planu) oraz odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - STELMACHÓW".

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Stelmachów" ma na celu korektę wskaźników zabudowy, które zostały zapisane w obecnie obowiązującym planie miejscowym (Odnośnik do obowiązującego planu). Przedmiotowa zmiana stworzy warunki do rozwoju dla budynku oświaty, co po wykonaniu dopuszczonych robót budowlanych powinno wpłynąć na poprawę warunków nauki w tym miejscu".

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip