BIP Archiwalny - A_ZEOW (data archiwizacji: 2015-06-11, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r.)
Dokument archiwalny
  Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód ul. Fatimska 8 31-831 Kraków NIP 678-15-60-658 tel. (012) 641-44-82 email: zeowschod@ceti.pl Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Zespółu Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.  http://zeowschod.w.interia.pl/ Głównym celem działalności Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków – Wschód jest świadczenie usług w zakresie obsługi finansowo – księgowej i inwestycyjno – remontowej placówek oświatowych. Zestawienie obsługiwanych placówek     "Wypoczynek dzieci z terenu Gminy Kraków jako obszaru zagrożenia ekologicznego" – 2007   Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Wschód pragnie realizować zadania publiczne poprzez świadczenie usług o wysokim standardzie jakości, zapewniającym profesjonalną obsługę klientów i realizację zadań zleconych przez Gminę Miejską Kraków oraz dążyć do ciągłego doskonalenia realizowanych procesów  z uwzględnieniem potrzeb naszych klientów i Urzędu Miasta Krakowa. Zarządzamy Ośrodkiem Kolonijno - Wczasowym w Gołkowicach.