BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Logo SPPP 

Zapraszamy do serwisu BIP

Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

      

Jednostki podległe: 

    Nasza poradnia ma główną siedzibę przy ul. Popławskiego 17     

30-818 Kraków,

(budynek Szkoły Podstawowej Nr 61)

telefon kontaktowy: 12 632 87 73;  660 637 351

Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-19 , piątek 8-16.

W tym czasie rodzice mogą się spotkać z psychologiem, pedagogiem , logopedą po ustaleniu dogodnego  terminu.

Ponadto w każdy czwartek w godz. 16-18 - dyżur dla rodziców.

W okresie wakacyjnym: od 1 lipca do 30 sierpnia 2019, Poradnia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-13.

Godziny pracy uzasadnione urlopami pracowników.

e - mail: sopp.krakow@interia.pl

strona internetowa: www.poradniakrakow.com.pl

                      Poradnia obejmuje opieką specjalistyczną; psychologiczną, neurologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym, z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Specyfiką Poradni jest realizacja zadań specjalistycznych również w terenie; w przedszkolach i żłobkach.

                      Opieka wobec dzieci realizowana jest w szerokim wymiarze; poprzez działania diagnostyczno-terapeutyczne, pomoc rodzinie, działania psychoedukacyjne, wsparcie merytoryczne udzielane pracownikom przedszkoli i żłobków.

 

* W ofercie Poradni znajdują się między innymi: wczesne rozpoznawanie dysfunkcji rozwojowych i wspieranie rozwoju małego dziecka, terapia rodzin, szkoła dla rodziców, mediacje rodzinne.

* Poradnia współpracuje  z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dzieci. Pełni funkcję szkoły ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego.

* Najnowsza oferta Poradni jest Program Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny.

* W Poradni działa Zespół Orzekający. 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym przy ul. Popławskiego 17 w Krakowie.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.