BIP Archiwalny - A_GM34 (data archiwizacji: 2017-11-20, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Gimnazjum nr 34 w Krakowie

Witamy na naszej stronie!

 

 

Informacje publiczne nie publikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie  udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Szkoła posiada swoją stronę WWW: www.gim34.krakow.pl