BIP Archiwalny - A_GM29 (data archiwizacji: 2017-10-30, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
                                                                                                      Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II w Krakowie                                           adres:       ul. Aleksandry 17,  30-837 Kraków                                           tel/fax:       012-658-53-30                                           e-mail:       g29@vp.pl                                                                                                          www.gimnazjum29.pl                                                                sekretariat szkoły czynny w godzinach:       poniedziałek - piątek   800 - 1500   Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnianiu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia.