BIP Archiwalny - A_GM28 (data archiwizacji: 2017-11-17, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Zapraszamy do serwisu BIP
Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

 


tel. 12 654-45-23, fax: 12 654-41-47

e-mail: gim28@edukonekt.pl,
http://www.gim28.edukonekt.pl

    Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Gimnazjum. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 Wspieramy wszechstronny rozwój każdego ucznia, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami, każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać, aby osiągnął sukces.

 

Gimnazjum przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym proponując bogatą i atrakcyjną ofertę dydaktyczno-wychowawczą. Wspiera wszechstronny rozwój każdego ucznia, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Każdy uczeń jest jednakowo ważny, każdemu pomaga się aby osiągnął sukces.

Proponujemy humanistyczny system wartości oparty na uniwersalnych zasadach etyki. Swoją siedzibę ma tu również Świetlica Terapeutyczna IKAR, w ramach której nauczyciele m.in. pomagają uczniom mającym problemy z nauką. Szkoła jest chroniona przez agencję ochrony Expert Security i monitorowana.