BIP Archiwalny - A_GM27 (data archiwizacji: 2017-10-25, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )
Dokument archiwalny

 

 

Gimnazjum nr 27 w Krakowie

ul. Malborska 98, 30-624 Kraków

 tel/fax 12: 655 09 89 e-mail: gimn27kr@interia.pl

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Gimnazjum. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.