BIP Archiwalny - A_GM24 (data archiwizacji: 2017-10-09, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
    GIMNAZJUM nr 24 im. Juliana Ursyna Niemcewicza 30-426 Kraków, ul. J. Montwiłła – Mireckiego 29 tel. 12 268-04-10, fax. 12 268-04-11 e-mail: gimnazjum24krakow@wp.pl strona www: gim24.com.pl    Dyrektor: mgr Magdalena Piwowar Zastępca dyrektora: mgr Ilona Gwiżdż         Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Gimnazjum.Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.