BIP Archiwalny - A_GM22 (data archiwizacji: 2017-11-14, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr LXVIII/1677/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Gimnazjum nr 22 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie

 

30-317 Kraków ul. Skwerowa 3

 "Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat,

ale kochających swój rodzinny kraj"

/JAN PAWEŁ II/

 


 

 

Zapraszamy do serwisu domowego

www.gimnazjum22.krakow.pl

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Gimnazjum. Informacja ta zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.