BIP Archiwalny - A_GM21 (data archiwizacji: 2017-11-17, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

  

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Gimnazjum Nr 21

 

im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego

  Na naszej stronie domowej znajdziecie Państwo więcej informacji. Zapraszamy

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Gimnazjum. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.