BIP Archiwalny - A_ZSS9 (data archiwizacji: 2014-11-14, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/488/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lutego 2012 r.)
Dokument archiwalny
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9  im. św. Franciszka z Asyżu          30-838 Kraków       ul. Telimeny 9 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.zss9.krakow.pl   Informacje publiczne nie udostępnione w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.