BIP Archiwalny - A_ZSO15 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
im. Ignacego Jana Paderewskiego

w Krakowie

 

30-695 Kraków, ul. Rydygiera 20

tel./fax 12-657-75-62, tel. 12-657-05-88

www: http://www.zso15krakow.edu.pl

e-mail: sekretariat@zso15krakow.edu.pl

 


Informacje nieudostępnione

Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek strony, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. Wniosek należy przesłać na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
30-695 Kraków, ul. Rydygiera 20