BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PLACÓWKI

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie

w skład Zespołu wchodzą:

 

 

Samorządowe Przedszkole nr 32

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 90

 

 

 

 

ul. Czarnogórska 14, 30-638 KRAKÓW

 

tel.655-35-04, 655-25-16, fax 655-51-90

 

 

 

email: zsoi7@edukonekt.pl

 

 

 

Dyrektor zespołu szkół:

 

 

 

mgr Jolanta Kluz