BIP Archiwalny - A_ZSOI3 (data archiwizacji: 2017-10-24, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny

ZSOI3 - logoBiuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 158 l Gimnazjum nr 25

im. Juliana Aleksandrowicza
ul. Strąkowa 3A, 30-412 Kraków

 


Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia.


 

 

Godziny otwarcia sekretariatu szkoły podane są w dziale Informacje o jednostce


Warto postawić pytanie, jaką pamięć pozostawi u swych absolwentów Szkoła Podstawowa nr 158 l Gimnazjum nr 25, czyli Zespól Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3, przy ul. Strąkowej w Krakowie. W charakterystycznym czerwono-niebieskim budynku zajęcia corocznie kończą setki uczniów, pracujących pod kierunkiem ponad 130 nauczycieli. Młodzież podzielona jest na 40-45 klas. Średnio w każdej klasie masowej uczy się 25 uczniów, a w integracyjnej - 20 uczniów.

 

Obok codziennej nauki uczniowie uczestniczą i zdobywają laury w kolejnych konkursach wewnątrz-szkolnych oraz na forum szerszym, dzielnicowym, wojewódzkim i dalej. W tym zakresie zresztą szkoła ma się czym pochwalić - co roku przynajmniej kilku uczniów zostaje finalistami, nawet laureatami olimpiad przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, a wielu uczestnikami i laureatami szczebla rejonowego. Nagradzani są również za uczestnictwo w innych konkursach, turniejach, także zawodach sportowych.

 

Swój wolny czas mogą w szkole spędzać i dorośli. To również dla nich istnieje możliwość korzystania z sal gimnastycznych, stołów pingpongowych, kompleksu sportowego ORLIK. Szkoła współpracuje ze środowiskiem dzielnicy, utrzymuje kontakty z samorządem, organizacjami społecznymi osiedla Cegielniana l Ruczaj-Zaborze. Odbywa się to przez wzajemną pomoc, ale także poprzez dynamiczną, konstruktywną działalność rady rodziców, kontakty działaczy UKS Wilga itd.

 

Przy szkole działa Krakowskie Stowarzyszenie Oświatowe Proedukatione.

 

Placówka posiada charakter integracyjny, zatem skupia także dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a budynek jest do nich przystosowany. Placówka posiada windy dla dzieci poruszających się na wózkach, podjazdy dla wózków, toalety, perking. Istnieje możliwość zorganizowania dowozu do szkoły. To nie tylko jednak sam proces dydaktyczno-wychowawczy w ramach zajęć lekcyjnych, lecz także opieka i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, działalność pozalekcyjna. Do dziś wzruszają wspomnienia wieczorów mikołajkowych organizowanych właśnie dla dzieci niepełnosprawnych, nie tylko zresztą uczniów szkoły...

Integracja w szkole daje dzieciom sprawnym inaczej szansę na kontakt z rówieśnikami oraz współdziałanie w społeczności klasowej i szkolnej. Pobudza wiarę w siebie, motywuje do przezwyciężania trudności, umożliwia rozszerzenie wiedzy i zainteresowań. Pozostałym dzieciom stwarza szansę niesienia pomocy słabszym, uczy wrażliwości, daje bagaż swoistych doświadczeń związanych z kontaktem ze sprawnymi inaczej.

 


 

Zaplecze naszej szkoły


Obiekty sportowe

 

 • dwie pełnowymiarowe sale gimnastyczne,
 • sala lustrzana (taneczna),
 • "Orlik" - boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej,
 • bieżnia,
 • skocznie,
 • siłownia,
 • kort tenisowy,
 • sala rehabilitacyjna.

Klasopracownie

 

 • trzy pracownie komputerowe z dostępem do internetu wyposażone w tablice multimedialne,
 • pracownia językowa,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • sale lekcyjne dostosowane do ptrzeb najmłodszych uczniów.

Inne

 

 • świetlica szkolna (w tym świetlica dla sześciolatków),
 • biblioteka wraz z czytelnią multimedialną,
 • stołówka,
 • świetlica terapeutyczna (EEG biofeedback),
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet profilaktyki medycznej.

 

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki - osobiście lub poprzez stronę internetową www.zsoi3.krakow.pl

 

Dyrekcja
Nauczyciele
Dzieci i młodzież ZSOi3