BIP Archiwalny - A_ZSOI2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
       Szkoła posiada CERTYFIKAT "SZKOŁA z klasą" Nasza Szkoła Podstawowa z Odziałami integracyjnym nr 151  prowadzi obecnie klasy od 1do 7 wraz z klasami drugimi i trzecimi gimnazjalnymi oraz Oddzial  Przedszlny Jesteśmy szkołą integracyjną od 1995 roku, należymy do grona liderów integracji w Polsce. W 1999 roku wyróżniono nas tytułem jednej z najlepszych szkół. Szkoła jest publiczniea ogólnie dostępne prowadzona przez Gminę Kraków. Mieści się na nowym krakowskim osiedlu Ruczaj położonym na południu miasta skąd prowadzą drogi wylotowe do Zakopanego i Oświęcimia. Aby nas łatwiej znaleźć  można kierować się na Tesco przy ulicy Kapelanka; a Szkoła znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Kapelanka, Brożka, Grota-Roweckiego i Lipińskiego. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gronastajowej.       Szkoła Podstawowa nr 151 prowadzi 1 oddział przedszkolny "0". Nauka w Szkole Podstawowej podzielona jest na II etapy edukacyjne: I etap edukacyjny - klasy I - III:  - etap ten obejmuje obecnie 12 klas, w tym 5 integracyjnych. II etap edukacyjny - klasy IV - VII: - etap ten obejmuje 13 klas, w tym 5 integracyjnych.       W ramach zajęć oferujemy: ciekawie prowadzone zajęcia dla dzieci sześcioletnich (szósty rok prowadzone są klasy szściolatków) dostosowane do potrzeb dzieci pomieszczenia, umożliwiające zabawę i pracę dobrze przygotowaną do pracy z dzieckiem kadrę pedagogiczną opiekę dwóch nauczycieli w klasie integracyjnej opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w szkole w godz. 7.00 - 17.00 (świetlica) możliwość skorzystania z posiłków (II śniadanie, obiady, podwieczorki - własna stołówka z bogatą ofertą posiłków ) zajęcia na basenie opieka w czasie ferii i wakacji tzw. AKCJA LATO, AKCJA ZIMA opiekę pielęgniarki opiekę stomatologiczną opiekę logopedyczną opiekę psychologiczną i pedagogiczną opiekę rehabilitacyjną zajęcia rozwijające, doskonalące i wspierające: szeroki wachlarz kół zainteresowań zajęcia rewalidacyjne zajęcia wyrównawcze wyjścia do kina, teatru, filharmonii udział w konkursach występy - prezentację osiągnięć dzieci piłka ręczna dla klas I-IV   Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych odpłatnych zajęć pozalekcyjnych według zainteresowań dzieci. W obecnym roku szkolnym są zajęcia: taniec towarzyski,  piłka nożna, szachy, robotyka,     klasy gimazjalne III etap edukacyjny - klasy II- III: - etap ten obejmuje 8 klas,  w tym klas integracyjnych, 3 klasy sportowe, klasy lub grupy z rozszerzonym językiem angielskim i niemieckim - te ostatnie realizują program DSD     Ogólna liczba dzieci uczęszczających do  wynosi        Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.     Zapraszamy do oglądania strony szkolnej:http://www.zsoi2.krakow.pl/sp151/