BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 124
Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Nr 124

im.Marii Skłodowskiej - Curie

 

 

 

 

MISJA  NASZEJ SZKOŁY

 

W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami,

wspólnie pracują , uczą się

i współzawodnicząc pomagają sobie wzajemnie,
aby osiągnąć sukces.

 


 

Zapraszamy do  odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.sp124.pl/
Szkoła prowadzi zajęcia w dwóch oddzielnych budynkach z podziałem:
Budynek główny- ulica Weigla 2- zajęcia klas 4-6.W budynku Dyrekcja i Sekretariat-zdjęcie poniżej:

Budynek przy ulicy Sucharskiego 38- zajęcia klas 0-3-zdjęcie poniżej:


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie
na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.