BIP Archiwalny - A_SP66 (data archiwizacji: 2013-02-05, powód archiwizacji: Przekształcenie jednostki zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/646/12 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Zapraszamy do serwisu BIP

 

Szkoły Podstawowej nr 66
im. Edwarda Dembowskiego w Krakowie
„Nasza Szkoła stanowi pomost pomiędzy tradycją a nowoczesnością.”
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek Sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 15 30.

 

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty

złożenia wniosku.

 

 

 

 

www.sp66krakow.edu.pl