BIP MJO - Krakowski Teatr Scena STU

Krakowski Teatr Scena STU

Dane kontaktowe

Krakowski Teatr Scena STU

al. Krasińskiego 16-18

30-101 Kraków

NIP: 677-19-34-376

https://www.scenastu.pl/

tel. 12 422 22 63
 poprzednia strona BIP:  https://bip.malopolska.pl/tstu,m,4447,o-jednostce.html

 

 

Każdą z udostępnionych publicznych informacji zawartych na stronie podmiotowej BIP Krakowskiego Teatru Scena STU można skopiować lub wydrukować.

 

Niektóre informacje, zawarte są w formie załącznika PDF. W celu ich otworzenia należy mieć wcześniej zainstalowany program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej np. www.adobe.com

 

Strona podmiotowa BIP Krakowskiego Teatru Scena STU jest zgodna z:

 

a) Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

 

(Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

 

b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana w BIP podlega udostępnieniu w trybie na pisemny wniosek.Aby otrzymać w/w informację, należy złożyc wniosek w sekretariacie Teatru.Informacja zostanie udostępniona niezwłocznie ale nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.