BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Kontrole przeprowadzane przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie:

 

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie prowadzi postępowania kontrolne przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu z warunkami określonymi w zezwoleniach wydawanych przez Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (przewozy regularne i regularne specjalne).

 

Nadrzędna jednostka kontrolująca:
1. Urząd Miasta Krakowa – Biuro Kontroli Wewnętrznej

2. Urząd Miasta Krakowa – Zespół Audytu Wewnętrznego